CHO THUÊ XE 7 CHỖ


Giá theo tháng: 20.500.000 VND/ Tháng Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 850.000 VND Đời xe: 201 - 2021 Mới Nhận
Giá theo tháng: 20.500.000 VND/Tháng Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 850.000 VND Đời xe: 2019 - 2021 Mới Nhận
Giá theo tháng: 20.500.000 VND/ Tháng Giá sân bay: 50.0000 VND
Giá theo ngày: 850.000 VND Đời xe: 2019 - 2020 Mới Nhận
Giá theo tháng: 21.800.000 VND/Tháng Giá sân bay: 500.000
Giá theo ngày: 850.000 VND Đời xe: 2018 - 2020 Mới nhận
Giá theo tháng: 21.800.000 VND/ Tháng Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 860.000 VND Đời xe: 2018 - 2020 Sang trọng
Giá theo tháng: 21.650.000 VND/ Tháng Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 850.000 VND Đời xe: 2020 Mới nhận FULL OPION
Giá theo tháng: 21.800.000 VND/Tháng Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 850.000 VND/Ngày Đời xe: 2019 - 2020 Mới Nhận
Giá theo tháng: 23,000,000 VND/ Tháng Giá sân bay: 600.000 VND
Giá theo ngày: 900.000 VND Đời xe: 2019 - 2020 Mới Nhận
Giá theo tháng: 22,800,000 VND/ Tháng Giá sân bay: 500.000 VND/ 2 chiều
Giá theo ngày: 900.000 VND Đời xe: 2019 - 2020 Mới Nhận
Giá theo tháng: Giá sân bay: 450000
Giá theo ngày: Đời xe: 2017