CHO THUÊ XE VIP


Giá theo tháng: 23,800,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 880.000 VND Đời xe: Mới 100% 2019-2020
Giá theo tháng: 25.800.000 VND Giá sân bay: 800.000 VND
Giá theo ngày: 1.350.000 VND Đời xe: 2019-2020 Mới 100%
Giá theo tháng: 23,000,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 900.000 VND Đời xe: 2019 - 2020 Sang trọng
Giá theo tháng: 25.500.000 VND Giá sân bay: 800.000 VND
Giá theo ngày: 1.200.000 VND Đời xe: 2019 - 2020 Mới Nhận
Giá theo tháng: 25.500.000 VND Giá sân bay: 900.000 VND
Giá theo ngày: 1.200.000 VND Đời xe: 2019 - 2020 Mới Nhận
Giá theo tháng: 26.500.000 VND Giá sân bay: 900,000 VND
Giá theo ngày: 1.450.000 VND Đời xe: 2019 -2020 Mới 100%