CHO THUÊ XE 4 CHỖ


Giá theo tháng: 20,800,000 VND/Tháng Giá sân bay: 500.000 VND/ 2 chiều
Giá theo ngày: 800.000 VND/Ngày Đời xe: 2021 - 2024 NEW
Giá theo tháng: 18.900.000 VND/Tháng Giá sân bay: 450.000 VND
Giá theo ngày: 790.000 VND/Ngày Đời xe: 2023 Mới Nhận
Giá theo tháng: 29.500.000 VND/Tháng Giá sân bay: 700.000 VND
Giá theo ngày: 1.100.000 VND/Ngày Đời xe: 2022 NEW
Giá theo tháng: 19.900.0000 VND/ Tháng Giá sân bay: 400.000 VND
Giá theo ngày: 750.000 VND Đời xe: 2022 - 2023 mới nhận 100%
Giá theo tháng: 22.900.000 VND/Tháng Giá sân bay: 500.000 VND/ 2 chiều
Giá theo ngày: 800.000 VND Đời xe: 2023 NEW
Giá theo tháng: 19.800.000 VND Giá sân bay: 450000
Giá theo ngày: 750.000 VND Đời xe: 2022 - 2023 Mới Nhận
Giá theo tháng: 21.900.000 VND Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 860.000 VND Đời xe: 2022 - 2023 NEW
Giá theo tháng: 21.800.000 VND Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 860.000 VND Đời xe: 2021 - 2023 NEW
Giá theo tháng: 18.950.000 VND Giá sân bay: 500.000 VND
Giá theo ngày: 800.000 VND Đời xe: 2023 NEW
Giá theo tháng: Giá sân bay: 550000
Giá theo ngày: Đời xe: 2017
Giá theo tháng: Giá sân bay: 500000
Giá theo ngày: Đời xe: 2016