CHO THUÊ XE VIP


Giá theo tháng: 23,800,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 880.000 VND Đời xe: Mới 100% 2022-2023
Giá theo tháng: 25.800.000 VND Giá sân bay: 800.000 VND
Giá theo ngày: 1.350.000 VND Đời xe: 2022 - 2023 Mới 100%
Giá theo tháng: 23,000,000 VND Giá sân bay: 600,000 VND
Giá theo ngày: 900.000 VND Đời xe: 2020 - 2021 Sang trọng
Giá theo tháng: 25.500.000 VND Giá sân bay: 800.000 VND
Giá theo ngày: 1.200.000 VND Đời xe: 2022 - 2023 Mới Nhận
Giá theo tháng: 25.500.000 VND Giá sân bay: 900.000 VND
Giá theo ngày: 1.200.000 VND Đời xe: 2021 - 2022
Giá theo tháng: 26.500.000 VND Giá sân bay: 900,000 VND
Giá theo ngày: 1.450.000 VND Đời xe: 2022 -2023 Mới